Sök

Ny rapport: Myten om centralisering – Om sjukvården som ett polycentriskt system

Nyheter
polycentrism, Sjukvård

Hur kan framtiden för svensk vård och omsorg se ut? Det finns alternativ till centralisering och förstatliganden. Det visar en ny rapport som genom att introducera begreppet polycentrism analyserar och beaktar fler beslutsnivåer och utförare, spritt ansvar och mångfald av finansiärer.

I rapporten ”Myten om centralisering – Om sjukvården som ett polycentriskt system” analyserar och jämför Nils Karlson och Mattias Lundbäck svenskt sjukvårdssystem genom att använda begreppet och analysverktyget polycentrism. Författarnas hypotes är att vård- och omsorgssystem som utmärks av en mångfald av finansiärer och utförare, med stora inslag av valfrihet och spritt ansvar, klarar vårduppdraget lika bra eller bättre än mer centraliserade och helt skattefinansierade system. Läs rapporten här.

Rapporten presenterades under ett webbinarium och finns att se i efterhand via Ratios youtube-kanal. De bilder som visades under seminariet finns att ladda ner här.

Karlson och Lundbäck skriver även i DI med anledning av rapporten och den har även uppmärksammats av SvD ledare och diskuteras i SvD ledares podcast.

Genom publiceringen av denna rapport lanseras även det nya forskningsprojektet Framtidens sjukvård och omsorg. Läs mer om det här. I projektet görs internationella jämförelser med hjälp flera index som mäter sjukvårdssystems kvalitet och servicenivå och ett antal fallstudier av vård- och omsorgssystemen i ett antal intressanta länder.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578