Sök

Ny rapport om affärsänglar

Nyheter
Affärsänglar, Chalmers, Företagandets villkor, Handelshögskolan Stockholm, Henrik Berglund, Karl Wennberg, Lillemor Svensson, Michel Elmoznino Laufer, Tillväxt

Ratio presenterar en ny forskningsstudie om affärsänglar den 7 mars. Studien visar att affärsänglarna spelar en allt viktigare roll för tillkomsten av nya företag. De tar betydligt större risker än andra investerare och har blivit mer professionella. Allt fler kvinnor är affärsänglar.

Affärsänglarna spelare en allt viktigare roll för tillkomsten av nya företag i Sverige. Affärsänglarna tar betydligt större risker än andra investerare. De har på senare år blivit mer professionella, de gör fler investeringar per individ och är bättre på att göra exit.

Det visar en helt ny studie, Affärsängelnätverk och investeringar, där aktiva affärsänglar i Connect Sveriges investerarnätverk kartlagts. Studien är unik i sitt slag och visar att det har skett en förändring i hur affärsänglar arbetar.

Den nya studien visar att affärsänglar är beredda att ta betydligt större risker än andra investerare.

– Affärsänglar är mycket viktiga för svenska tillväxtföretag eftersom de är beredda att ta betydligt större risker än andra investerare, säger Lillemor Svensson, VD Connect Öst som medverkat i studien.

Studien visar att fler kvinnor är affärsänglar, något som tidigare knappt fanns i Sverige.

Drygt en av tre av Connects affärsänglar har en investeringskapacitet på över 1 miljon per företag, enligt rapporten. Hela 63 % säger sig vara villiga att satsa sina pengar på investeringar i Start Up-fasen.

– De flesta nystartade bolag går under inom loppet av sina första år. Brist på erfarenhet och kapital är de vanligaste skälen till att start-ups inte överlever. Det är glädjande att se att affärsänglarna blir fler och att de jobbar mer professionellt, säger Karl Wennberg, docent och ansvarig för forskningsstudien.

Affärsänglarna investerar inte i bolag, utan snarare i idéer och människor som i många fall saknar både kapital, dokumentation och erfarenheter. Bristen på historik kompenseras av en unik affärsidé och passion hos en eller flera personer.

Affärsängeln själv är en privatperson som är besjälad av att hjälpa – med kompetens, kontakter och kapital.

Affärsängelmarknaden skulle kunna fungera ännu bättre. Existerande nätverk har sannolikt haft betydelse. Nu föreslås en digital mötesplats för bolag och investerare men även kompetensutveckling efterfrågas. Likaså förändringar av lagar och regler som underlättar investeringar såsom riskkapitalavdrag för företag och en justering av 3.12 reglerna.

Studien är genomförd i samarbete mellan forskningsinstitutet Ratio och Connect Sverige. Studien är framtagen av forskningsassistent Michel Elmoznino Laufer, Ratio, docent Henrik Berglund, Chalmers, Lillemor Svensson, VD Connect Öst, och docent Karl Wennberg, HHS.

Studien presenteras 7 mars, kl 11.45-13.15, Birger Jarl konferens, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578