Sök

Ny rapport om det tyska arbetsmarknadsundret

Nyheter
Arbetsmarknad, Kollektivavtal, Lönebildning, Svenska modellen, Tyskland

Alltifrån digitalisering och globalisering till ändrade anställningsförhållanden och fallande fackliga medlemssiffror kan vara på väg att förändra den svenska arbetsmarknadsmodellen. Men hur och i vilken riktning?

Många blickar åt Tyskland vars lönebildningsregim har förändrats i grunden under senare år. Där har betydelsen av central lönenormering minskat och kollektivavtalen blivit mindre styrande. Istället sätts lönerna i ökad utsträckning lokalt på företagsnivå. Samtidigt har landets konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning ökat.

I den nya rapporten n ny lönebildningsregim i Tyskland: Konkurrenskraft utan lönenormering och centralisering undersöker professor Nils Karlson och forskningsassistenten Jonathan Herlitz några av förändringarna bakom det tyska arbetsmarknadsundret.

Ladda ned rapporten här

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578