Ny rapport om det tyska arbetsmarknadsundret


Typ: Aktuellt
2018-05-22

Alltifrån digitalisering och globalisering till ändrade anställningsförhållanden och fallande fackliga medlemssiffror kan vara på väg att förändra den svenska arbetsmarknadsmodellen. Men hur och i vilken riktning?

Många blickar åt Tyskland vars lönebildningsregim har förändrats i grunden under senare år. Där har betydelsen av central lönenormering minskat och kollektivavtalen blivit mindre styrande. Istället sätts lönerna i ökad utsträckning lokalt på företagsnivå. Samtidigt har landets konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning ökat.

I den nya rapporten n ny lönebildningsregim i Tyskland: Konkurrenskraft utan lönenormering och centralisering undersöker professor Nils Karlson och forskningsassistenten Jonathan Herlitz några av förändringarna bakom det tyska arbetsmarknadsundret.

 

Ladda ned rapporten här