Ny rapport om EU:s förändrade utstationeringsdirektiv


Typ: Aktuellt
2019-01-31

Nyligen skärptes reglerna för företag med utstationerade arbetstagare. I centrum för detta finns en konflikt mellan dem som vill stärka arbetstagares sociala skydd och dem som menar att det slår mot EU:s fria rörlighet. Fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital utgör kärnan i EU:s inre marknad – och för EU. För handeln med varor har gränshinder avskaffats, men på tjänsteområdet har det gått trögare. Har proportionerliga avvägningar gjorts? Hur kan gemensamma spelregler upprätthållas samtidigt som institutionell konkurrens och rörlighet främjas? Går det? Vad innebär utvecklingen för EU:s framtid och för näringslivet?

I den nya rapporten EU:s förändrade utstationeringsdirektiv – Socialt skydd eller förtäckt protektionism? analyserar professor Nils Karlson utstationeringsdirektivets utveckling och 2018 års förändring. Karlson diskuterar bland annat lagens ändamålsenlighet, effektivitet och påverkan på den svenska arbetsmarknadsmodellen.