Sök

Ny rapport om medarbetaravtalets effekter

Nyheter
Arbetsmarknad, Kollektivavtal, Lotta Stern, Martin Björklund, Medarbetaravtal, Svenska modellen

Hur påverkas arbetskraftskostnad och produktivitet av den unika kollektivavtalslösningen som är medarbetaravtal?

Det undersöker Martin Björklund och Lotta Stern i rapporten ”Medarbetaravtal, personalkostnader och produktivitet: En fallstudie av avtalets effekter på utvecklingen inom massa- och pappersindustrin”.

Medarbetaravtal är en ovanlig kollektivavtalsform där särskilda krav ställs på samarbete mellan tjänstemannafacken och arbetarfacken eftersom avtalet tecknas gemensamt. I dag saknas kunskap om vilka effekter såväl kollektivavtal generellt som medarbetaravtal specifikt har. Men genom att utgå från det medarbetaravtal som parterna inom pappers- och massaindustrin tecknade 1996 har forskarna i den här studien kunna göra en jämförelse på branschnivå.

I rapporten kommer de fram till att det i dagsläget är svårt att visa på några tydliga effekter vilket inte är helt förvånande med tanke på hur medarbetaravtalen som finns är utformade. Mer kunskap kring de ekonomiska effekterna av olika typer av kollektivavtal är en förutsättning för informerad diskussion kring framtidens kollektivavtal. Det krävs ytterligare studier i de fall ett mer renodlat medarbetaravtal skulle tecknas i framtiden.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578