Sök

Ny rapport: Praktik och integration

Nyheter
Företagandets villkor

Utvärdering av Äntligen jobb

Forskningsinstitutet Ratio har utvärderat ett pilotprojekt där utlandsfödda akademiker fått möjlighet till praktik inom åtta stora svenska företag. Praktiken har varierat från tre veckor upp till sex månader. Syftet har varit att underlätta för tillgången till arbetsgivare, och därigenom att komma in på den svenska arbetsmarknaden, och för företagen att öka sin mångfald och stärka kompetensförsörjningen.

Studien finner stora fördelar för såväl företag som individer: Att erbjuda praktik underlättar inte bara kompetensförsörjning, det ökar också kompetensen hos befintlig personal och stärker engagemanget hos medarbetarna. Fler än hälften av praktikanterna har fått jobb i direkt anslutning till projektet. De har fått ökad förståelse för den svenska arbetsmarknaden, kultur och språk, liksom ett större självförtroende.

Ett strukturerat arbetssätt med riktiga arbetsuppgifter och god handledning är avgörande för att praktiken ska bli lyckad, för såväl företag som individ, visar studien.

Initiativtagare till piloten är Swedbank i samarbete med Arbetsförmedlingen. Förutom Swedbank deltog ABB, Husqvarna, Ovako, SSAB, Sandvik och Volvo.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578