Sök

Ny satsning: Forskning i korthet

Nyheter
Forskning i korthet

Nu blir det enklare att ta del av resultat från vetenskapliga artiklar. Framöver kommer de viktigaste delarna från vetenskapliga, publicerade artiklar att sammanfattas på svenska av forskarna.

Forskning i korthet (FIK) är en ny satsning i syfte att ytterligare tillgängliggöra studier och forskningsresultat från Ratio.

Konkret är FIK svenska sammanfattningar av publicerade vetenskapliga artiklar. Sammanfattningarna redogör på ca två A4-sidor för resultat, metod och andra bärande delar av vetenskapliga publikationer som genomgått peer review-processer. FIK-texter håller en akademisk ton, men upplägget påminner snarare om en tidningsartikels.

– Forskares huvudsakliga fokus är vanligtvis att skriva vetenskapliga artiklar som publiceras i vetenskapliga journaler, men sådana journaler kostar inte sällan dyra pengar att läsa vilket gör att mycket forskning inte når ut till intressenter utanför universiteten. Dessutom kan artiklar ibland vara svårgenomträngliga och ta tid att läsa. Därför känns det kul med detta initiativ som ju gör att fler på ett enkelt sätt kan ta del av Ratios forskning, säger Christian Sandström, forskningschef företagandets villkor Ratio.

Forskning i korthet skrivs av respektive publikations författare i anslutning till publicering.

Ta del av hittills skrivna sammanfattningar här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578