Sök

Ny studie: Därför dröjer den cirkulära ekonomin

Nyheter
cirkulär ekonomi, Jonas Grafström, Miljöekonomi, Siri Aasma, Unga forskare

De förmodade vinsterna med cirkulär ekonomi är stora – både i ekonomiska och miljömässiga termer. Men implementeringen dröjer. Nationalekonomer vid forskningsinstitutet Ratio pekar i en ny journalartikel ut fyra skäl till varför så är fallet.

Även små hinder kan sätta käppar i hjulet för den cirkulära ekonomin. Det är en av de huvudsakliga slutsatserna i en ny forskningsartikel om den ekonomiska modell som syftar till att mer material ska återanvändas.

Gamla lagar och tillvägagångssätt som var nödvändiga i den linjära ekonomin; underutvecklad teknologi; avsaknad av marknader på grund av rådande institutioner samt kulturella hinder identifieras som fyra möjliga orsaker till att den cirkulära ekonomin dröjer. Det är hinder som både tillsammans och var för sig kan försena förverkligandet av den cirkulära ekonomin.

– Det finns flera konkreta exempel på hinder. Ett är lagar som säger att avfall ska behandlas på ett visst sätt, vilket utestänger företag som skulle kunnat använda avfallet i sin produktion. Ett annat är regler om hur det som klassas som avfall får transporteras mellan länder, säger Jonas Grafström, miljöekonom, som studerat fenomenet i artikeln ”Breaking circular economy barriers”.

Den svenska regeringen beslutade nyligen om en nationell strategi som pekar ut riktningen och ambitionen för en långsiktig och hållbar omställning av samhället och påpekar att detta är en viktig del för att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.

– Det är en bra ambition, men för att den ska kunna bli verklighet behöver regeringen öka sitt arbete med att ta bort den typen av barriärer som vi identifierar i vår forskning. Annars riskerar momentum för den cirkulära ekonomin utebli, kommenterar Jonas Grafström.

Den cirkulära ekonomin skiljer sig visserligen från den traditionella ”linjära” ekonomin, men kommer rimligen att följa samma regler. Det kommer att finnas äganderätt, rättsstat och prissignaler som styr ekonomin. Skulle några av de väsentliga delarna av en marknad saknas, kommer en cirkulär ekonomi inte att realiseras.

Artikeln ”Breaking circular economy barriers” är publicerad i Journal of Cleaner Production (2021) och skriven av Jonas Grafström, fil dr, tillsammans med Siri Aasma, forskningsassistent. Studien ger två bidrag, dels ett teoretiskt resonemang om vad som behöver göras för att förhindra barriärer för cirkulär ekonomi, dels en identifiering av barriärer samt en illustration över hur även mycket små barriärer kan förhindra en cirkulär ekonomi. Forskarnas analysenhet är makro- och mesonivån.


Jonas Grafström är fil. doktor i nationalekonomi vid Ratio och Oxford Institute for Energy Studies. Hans forskning sker i brytpunkten mellan miljöekonomi och miljöteknik. På Ratio har han bland annat studerat förutsättningarna för storskaligt infångande av koldioxid (CCS-teknik). Jonas Grafström forskar även om framtidens arbetsmarknad. Han har bland annat studerat hur digitalisering och teknikskiften påverkar arbetsmarknaden

Siri Aasma är nationalekonom och tidigare forskningsassistent på Ratio.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578