Sök

Ny studie: Stereotypa hot påverkar kvinnors finansiella beteenden

Nyheter

Att förstå varför kvinnor uppvisar mindre finansiell kompetens är kritiskt för att utveckla policyåtgärder som effektivt kan minska ojämlikheter mellan könen och stärka kvinnors finansiella beteenden. I artikeln “Gender differences in financial literacy: The role of stereotype threat”, publicerad i Journal of Economic Behavior and Organization 2021, studerar därför professor Ali Ahmed frågan tillsammans med Gustav Tinghög, Kinga Barrafrem, Thérese Lind, Kenny Skagerlund och Daniel Västfjäll.

De undersöker om könsskillnaderna märks i icke-numerära sammanhang, om de kan höra ihop med självförtroende i ekonomiska frågor, och om de kan förklaras av ett stereotypt hot som – baserat på fördomar – undergräver kvinnors prestationer. Genom experiment och kvantitativa undersökningar av bland annat vokabulär, visar de att könsgapet i finansiella frågor är robust, även i icke-numerära sammanhang och att det inte kan förklaras med skillnader i självförtroende. Däremot visade det sig finnas en indirekt könsskillnad i form av en finansiell oro som tyder på att stereotypa hot bidrar till könsskillnaderna.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578