Sök

Ny studie visar att Sverige kombinerat tillväxt med minskade utsläpp och minskat resursutnyttjande

Nyheter
Axel Wieslander, Christian Sandström, Ekonomisk tillväxt, Hållbarhet, Jonas Grafström

Sedan 1990 har Sveriges befolkning ökat med drygt 1,6 miljoner och ekonomin nästan fördubblats. Men flera miljöskadliga utsläpp har under samma tid minskat. Så även användandet av naturresurser. Det visar fil dr Jonas Grafström, docent Christian Sandström och Axel Wieslander, forskningsassistent, samtliga verksamma vid forskningsinstitutet Ratio, i studien ”Mer för mindre – tillväxt och hållbarhet i Sverige”.

– Vi har studerat hur hållbar Sveriges ekonomiska tillväxt har varit sedan 1990, säger Jonas Grafström. Våra resultat visar att utsläpp i många fall har minskat – trots ökad konsumtion. Vi får ut mer för mindre.

– Trots att BNP har ökat sedan 90-talet har koldioxidutsläppen under samma tid minskat med 27 procent, i relation till BNP nästan 60 procent. Även utsläpp som bly, svavel och nickel har minskat, fortsätter han.

Rapporten bygger på öppna data från bland annat Naturvårdsverket och SCB. I rapporten studeras användande och utsläpp av bland annat koldioxid, naturresurser, föroreningar och jord- och skogsbruk de senaste decennierna.

– Globalt rör vi oss tyvärr allt längre bort från klimatmålet, och i en allt snabbare takt, så det finns inga skäl att slappna av i klimatfrågan. Med den här studien hoppas vi bidra till en fördjupad och faktabaserad analys som visar att det också går att gå åt rätt håll. En kombination av ändamålsenlig miljölagstiftning och relaterad teknikutveckling är nödvändigt även för framtida omställning, säger Grafström.

Rapporten ”Mer för mindre – tillväxt och hållbarhet i Sverige” lanseras måndagen den 18 maj, med ett webbinarium där även Maria Wetterstrand deltar. Se lanseringen här.

Studien har bland annat uppmärksammats av DN ledare, läs här.


Kontakt och ytterligare info:
Johanna Grönbäck, kommunikationschef Ratio, 0763-47 75 40
Ida Arnstedt, kommunikatör Ratio, 0735-28 21 70

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578