Ny styrelse för Ratio 2019-2020


Typ: Aktuellt
2019-04-10

Den nionde april hölls Ratios årsmöte i samarbete med Sveriges byggindustrier. Här kan du läsa mer om seminariedelen av mötet.

Under årsmötet valdes en ny styrelse för verksamhetsåret 2019. Charlotte Bohman och Anton Wemander Grahm avtackades ur styrelsen. Tre nya inval gjordes:

Eva Domanders, vd, Klara

Elina Gobena, doktorand, KTH

David Johnsson, vd, Trä- och möbelföretagen (TMF

Styrelsen i övrigt består av:

Marie Rudberg, administrativ direktör Svenskt näringsliv, (ordförande)

Magnus Larsson, vd Expander Business Consulting AB, (vice ordförande)

Johan Britz, chef för strategisk opinionsbildning, Svenskt näringsliv

Nils Karlson, vd och professor, Ratio

Carin Stoeckmann , VD, Byggmästar´n i Skåne

I Ratios styrelse finns personer med stark förankring i det svenska näringslivet som borgar för att Ratios forskning är relevant för Sveriges utveckling.