Sök

Ny styrelse för Ratio 2019-2020

Nyheter
Forska hos Ratio

Den nionde april hölls Ratios årsmöte i samarbete med Sveriges byggindustrier. Här kan du läsa mer om seminariedelen av mötet.

Under årsmötet valdes en ny styrelse för verksamhetsåret 2019. Charlotte Bohman och Anton Wemander Grahm avtackades ur styrelsen. Tre nya inval gjordes:

Eva Domanders, vd, Klara

Elina Gobena, doktorand, KTH

David Johnsson, vd, Trä- och möbelföretagen (TMF

Styrelsen i övrigt består av:

Marie Rudberg, administrativ direktör Svenskt näringsliv, (ordförande)

Magnus Larsson, vd Expander Business Consulting AB, (vice ordförande)

Johan Britz, chef för strategisk opinionsbildning, Svenskt näringsliv

Nils Karlson, vd och professor, Ratio

Carin Stoeckmann , VD, Byggmästar´n i Skåne

I Ratios styrelse finns personer med stark förankring i det svenska näringslivet som borgar för att Ratios forskning är relevant för Sveriges utveckling.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578