Sök

Ny styrelse och orförande i Ratio

Nyheter
Anders Weihe, Charlotte Bohman, Företagandets villkor, Jens Spendrup, Jonas Milton, Nils Karlson, Tobias Krantz

Ratios årsmöte valde en ny styrelse och ordförande efter Jens Spendrup. Jens Spendrup var Ratios ordförande 2006-2014 och utsågs vid årsmötet till hedersordförande.

Den nya styrelsen som valdes av årsmötet den 8 april 2014 består av:

Ordförande
Marie Rudberg, administrativ direktör Svenskt Näringsliv

Vice ordförande
Henry Jarlsson, ordförande Kinnarps

Vice ordförande
Charlotte Bohman-Almryd, VD Bohman Invest

Ledamöter
Karin Johansson, VD Svensk Handel
Tobias Krantz, forskningschef Svenskt Näringsliv
Magnus Larsson, VD Expander Wireless
Jonas Milton, VD Almega
Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen
Nils Karlson, VD Ratio

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578