Ny utmärkelse till Jan Jörnmark


Typ: Aktuellt
2012-12-03

Jan Jörnmark får tillsammans med Annika von Hausswolff ett stipendium från stiftelsen Albert Bonniers 100-årsminne.

Utmärkelse tilldelas dem för boken Avgrunden, inom klassen populärvetenskapliga författare. Avgrunden utkom i början av 2012 och är ”en undersökning i efterdyningarna av kollaps, skenande statsskulder och ödeplatser”.

Jan Jörnmark är docent i ekonomisk-historia vid Chalmers och forskare på Ratio inom projektet Äganderätt, företagandets villkor och ekonomisk tillväxt där Jan bl a byggt upp websidan www.skapandeforstorelse.se
I vår utkommer en bok som dokumenterar hans forskning inom projektet.

Annika von Hausswolff är fotograf, konstnär och professor på Högskolan för Fotografi i Göteborg.