Sök

Ny utmärkelse till Jan Jörnmark

Nyheter
Chalmers, Ekonomisk historia, Företagandets villkor, Jan Jörnmark, Kreativ förstörelse

Jan Jörnmark får tillsammans med Annika von Hausswolff ett stipendium från stiftelsen Albert Bonniers 100-årsminne.

Utmärkelse tilldelas dem för boken Avgrunden, inom klassen populärvetenskapliga författare. Avgrunden utkom i början av 2012 och är ”en undersökning i efterdyningarna av kollaps, skenande statsskulder och ödeplatser”.

Jan Jörnmark är docent i ekonomisk-historia vid Chalmers och forskare på Ratio inom projektet Äganderätt, företagandets villkor och ekonomisk tillväxt där Jan bl a byggt upp websidan www.skapandeforstorelse.se
I vår utkommer en bok som dokumenterar hans forskning inom projektet.

Annika von Hausswolff är fotograf, konstnär och professor på Högskolan för Fotografi i Göteborg.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578