Sök

Ny vetenskaplig publicering om sambandet mellan religiositet och tillit

Nyheter
Christian Bjørnskov, Demokrati, Företagandets villkor, Niclas Berggren, Religion, Socialt kapital, Tillit, Tillväxt, USA-studier

Artikeln ”Is the importance of religion in daily life related to social trust? Cross-country and cross-state comparisons” av Niclas Berggren och Christian Bjørnskov har blivit accepterad för publicering i den högt rankade vetenskapliga tidskriften Journal of Economic Behavior & Organization.

I artikeln undersöks sambandet mellan graden av religiositet och tilliten människor emellan. Resultaten visar på ett robust negativt samband, både när olika länder och olika delstater i USA studeras. Det innebär alltså att ju fler som svarar att religionen har en stor betydelse i deras liv, desto fler svarar också att människor i allmänhet inte går att lita på. Detta samband är starkast i samhällen med flera olika religioner.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578