Ny vetenskaplig publicering om sambandet mellan religiositet och tillit


Typ: Aktuellt
2011-05-05

Artikeln ”Is the importance of religion in daily life related to social trust? Cross-country and cross-state comparisons” av Niclas Berggren och Christian Bjørnskov har blivit accepterad för publicering i den högt rankade vetenskapliga tidskriften Journal of Economic Behavior & Organization.

I artikeln undersöks sambandet mellan graden av religiositet och tilliten människor emellan. Resultaten visar på ett robust negativt samband, både när olika länder och olika delstater i USA studeras. Det innebär alltså att ju fler som svarar att religionen har en stor betydelse i deras liv, desto fler svarar också att människor i allmänhet inte går att lita på. Detta samband är starkast i samhällen med flera olika religioner.