Sök

Ny vetenskaplig publicering

Nyheter
Familjeföretag, Företagandets villkor, Handelshögskolan Stockholm, Karl Wennberg, Serieföretagare

Karl Wennberg har fått två vetenskaplig artiklar antagna för publicering i Journal of Business Venturing.

Den första artikeln beskriver lärprocessen hos serieföretagare: ”Practice Makes Perfect: Entrepreneurial-Experience Curves and Venture Performance”. Karl Wennberg har författat artikeln tillsammans med Rasmus Toft-Kehler, Copenhagen Business School, och Phillip H Kim, Wisconsin School of Business.

Den andra artikeln behandlar familjeföretagande i svenska kommuner ur ett makroperspektiv, med en intressant kontrollvariabel för politisk majoritet: ”Regional Influences on the Prevalence of Family versus Non-Family Start-Ups”. Artikeln är samförfattade av Karl Wennberg och Miriam Bird, Handelshögskolan i Stockholm.

Båda artiklarna är antagna för framtida publicering i Journal of Business Venturing.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578