Sök

Nya bokkapitel

Nyheter
Andreas Stephan, Arbetsmarknad, Innovation, Lars Coenen, Miljöekonomi, Sofia Avdeitchikova, Svenska modellen, Teknologi

Sofia Avdeitchikova och Andreas Stephan är aktuella med kapitel i nya böcker från Edward Elgar Publishing respektive Schüren Verlag.

I Handbook of Entrepreneurship and Sustainable Development Research medverkar Sofia Avdeitchikova och Lars Coenen I kapitlet Commercializing clean technology innovations: the emergence of new business in an agency-structure perspective.

Andreas Stephan skriver under rubriken Financial crises and industrial development: The new Swedish model i den nya boken A strong Europe – but only with a strong manufacturing sector: Policy concepts and instruments in ten EU member states.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578