Sök

Kan sociala normer skapa grönare ekonomier?

Nyheter
Företagandets villkor, Magnus Söderberg, Miljöekonomi, Petyo Bonev

Professor Magnus Söderberg från EMC vid Syddansk universitet knyts tillsammans med lektor Petyo Bonev från University of St.Gallen till Ratio – Näringslivets forskningsinstitut för ett nytt projekt om miljöekonomi. Forskningen finansieras av Formas med anslag från utlysningen Hållbara förutsättningar för en cirkulär och biobaserad ekonomi. Forskarna kommer med hjälp av data från Partille kommun att studera om sociala normer kan reducera mängden hushållsavfall.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578