Sök

Nya kvalitetskrav slår mot ideella

Nyheter
Företagandets villkor, Ideella organisationer, Offentlig upphandling

Nya kvalitetskrav slår mot ideella – Dagens Samhälle

Mattias Lundbäck intervjuas i reportage om hur offentliga upphandlingar diskriminerar den ideella sektorn.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578