Nya medarbetare höstterminen 2016


Typ: Aktuellt
2016-11-01

Ratio har förstärkt organisationen med flera nya forskare.

Patrick Joyce är fil. lic i nationalekonomi och har lång erfarenhet av utredningsarbete från långtidsutredningar och regeringskansliet. Patrick kommer huvudsakligen att vara knuten till forskningsprojektet Kompetens för tillväxt.

Andrea Geissinger är ny doktorand på Ratio och Örebro universitet. Hon är utbildad företagsekonom från Handelshögskolan i Stockholm och Ludwig-Maximilians-Universität München. Hon kommer att forska om digitalisering och arbetsmarknad.

Magnus Lodefalk forskar om företagens globalisering, tillväxt och integration. I ett särskilt spår fokuserar han på de små och medelstora företagen samt på familjeföretag. Magnus kommer att dela sin tid mellan Ratio och Örebro universitet där han även undervisar om handel och handelspolitik på avancerad nivå.

Alan Johnson delar sin tid mellan Ratio, Lunds universitet och Norduniversitet i Bodø och forskar om entreprenöriella grupper.

Martin Falk från Wifo i Österrike gästforskar sedan i september på Ratio och Södertörns högskola. Han forskar huvudsakligen om fou, patent och ekonomisk utveckling.