Sök

Nya medarbetare höstterminen 2016

Nyheter
Alan Johnson, Andrea Geissinger, Företagandets villkor, Magnus Lodefalk, Martin Falk, Patrick Joyce

Ratio har förstärkt organisationen med flera nya forskare.

Patrick Joyce är fil. lic i nationalekonomi och har lång erfarenhet av utredningsarbete från långtidsutredningar och regeringskansliet. Patrick kommer huvudsakligen att vara knuten till forskningsprojektet Kompetens för tillväxt.

Andrea Geissinger är ny doktorand på Ratio och Örebro universitet. Hon är utbildad företagsekonom från Handelshögskolan i Stockholm och Ludwig-Maximilians-Universität München. Hon kommer att forska om digitalisering och arbetsmarknad.

Magnus Lodefalk forskar om företagens globalisering, tillväxt och integration. I ett särskilt spår fokuserar han på de små och medelstora företagen samt på familjeföretag. Magnus kommer att dela sin tid mellan Ratio och Örebro universitet där han även undervisar om handel och handelspolitik på avancerad nivå.

Alan Johnson delar sin tid mellan Ratio, Lunds universitet och Norduniversitet i Bodø och forskar om entreprenöriella grupper.

Martin Falk från Wifo i Österrike gästforskar sedan i september på Ratio och Södertörns högskola. Han forskar huvudsakligen om fou, patent och ekonomisk utveckling.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578