Sök

Nya medarbetare

Nyheter
Anette Andersson, Effektivitetshöjande reformer, Entreprenörskap, Företagandets villkor, Hannes Andréasson, Hans Seerar Westerberg, Kompetens för tillväxt, Kompetensförsörjning, Mänsklig blomstring, Martin Korpi, Mikolaj Norek, Mirko Ernkvist, Patrik Tingvall, Politisk förändring, Reformer, Statsvetenskap, Stig-Björn Ljunggren, WWWforEurope

Ratio expanderar och välkomnar flera nya medarbetare.

Stig-Björn Ljunggren, fil dr i statsvetenskap, ska under det kommande året arbeta halvtid inom projektet ”Ekonomisk-politiskt lärande: avregleringarna och den svenska socialdemokratin 1982-1991”.

Ekon dr Martin Korpi anställs på halvtid för att medverka i projektet ”Företagens kompetensförsörjning”. Övrig tid ägnar Martin åt forskning inom sitt Wallander-stipendium.

Tekn dr Mirko Ernkvist anställs på deltid för att medverka i projektet ”Företagens kompetensförsörjning”. Även Mirko har ett Wallander-stipendium.

Anette Andersson, tidigare forskningsassistent på Ratio, övergår till en tjänst som projektledare inom kompetensförsörjningsprojektet.

Mikolaj Norek, som också är verksam vid Forum for Innovation Management, har anställts som forskningsassistent i det nya projektet om entreprenörskap och mänsklig blomstring.

Hannes Andréasson får förlängd anställning som forskningsassistent för att arbeta inom projektet WWWforEurope.

1 oktober börjar Victoria Nilsson som forskningsassistent. Victoria är nationalekonom från Lunds universitet och kommer närmast från en anställning som parliament assistent åt en brittisk MP.

Ratio välkomnar också en ny doktorand:
Hans Westerberg, nationalekonomi vid Örebro universitet, tidigare forskningsassistent på Ratio. Handledare är Patrik Tingvall.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578