Sök

Nya styrelseledamöter stärker Ratio för framtiden

Nyheter
Företagandets villkor, Forska hos Ratio

Vid årsmötet 25 april valdes tre nya styrelseledamöter in i Ratios styrelse: Carin Stoeckmann, VD för Byggmästarn, Johan Britz chef för opinonsbildning på Svenskt Näringsliv och Anton Wermander Grahm, förhandlare på Svenskt näringsliv och Almega.

– Jag ser fram emot att fortsätta utvecklingen av Ratio, och stärka Ratios roll som ett viktigt forskningsinstitut, tillsammans med den nya styrelsen, säger Ratios ordförande Marie Rudberg.

– Ratio har en nyckelroll för Sverige med sin kunskapsproduktion. Med mer kunskap möter vi framtiden på bästa sätt, säger Johan Britz. Jag hoppas kunna bidra i styrelsen med praktiska erfarenheter av politiska processer och beslutfattande.

– Det ska bli spännande att vara styrelseledamot för Ratio eftersom forskningen är praktiskt relevant och gör skillnad. Jag ser särskilt fram emot utvecklingen av arbetsmarknadsforskningen och hoppas kunna bidra med ett företagsnära perspektiv, avslutar Anton Wemander Grahm.

Övriga styrelsemedlemmar är:

Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen

Anna-Karin Hatt, vd Almega

Charlotte Bohman, vd C&A Bohman invest

Magnus Larsson, vd Expander Business Consulting

Nils Karlson, vd Ratio

Ratio riktar ett stort tack för engagemang och gott arbete till Henry Jarlsson, Marita Hellberg Mattias Dahl och Tobias Krantz som avgick i samband med årsmötet 2017.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578