Sök

”Nya tekniken utmanar svenska modellen”

Nyheter
Chalmers, Christian Sandström, Christofer Laurell, Företagsekonomi, Industri, Kreativ förstörelse, Ratio i media, Stockholms universitet, Teknikskiften, Uber

”Nya tekniken utmanar svenska modellen” – Svenska dagbladet

I stället för att anlita företag byter allt fler människor tjänster med varandra via plattformar på nätet. Den så kallade delningsekonomin är här för att stanna och växer i en rasande takt. Det stöper om stora delar av samhällsekonomin och får omfattande politiska konsekvenser, det skriver forskarna Christofer Laurell och Christian Sandström.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578