Sök

Nyhetsbrev 3 – 2014: WWWforEurope

Nyheter
Företagandets villkor, Governance, WWWforEurope

Inom projektet WWWforEurope, där Ratio medverkar, levereras nya forskningsresultat. Nyhetsbrev 3/2014 innehåller bl a information om kommande konferenser och läsning om europeisk governanceforskning.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578