Nyhetsbrev 4 2014 – WWW for Europe


Typ: Aktuellt
2014-10-26

Ratio medverkar i ett stort EU-projekt som utreder förutsättningarna för en ny tillväxtstrategi för Europa. I det fjärde nyhetsbrevet för 2014 sammanfattas den senaste tidens forskning inom ramen för projektet.

Hämta nyhetsbrevet här.