Nyrekrytering kräver mer än magkänsla


Typ: Aktuellt
2013-10-24

24 oktober presenterar Ratio en ny forskningsrapport om rekrytering, där företagens sökmetoder står i fokus. Rapporten finns också presenterad i Svenska Dagbladet.

Trots arbetslöshet och en allt högre utbildningsnivå har många företag svårt att hitta rätt kompetens. Ratio har genomfört en studie kring hur företag jobbar med rekrytering och vilka problem de stöter på.

Undersökningen visar att många rekryteringar går fel och att man saknar verktyg och metoder för att hitta rätt kompetens. Parallellt med högt ställda förväntningar vid rekrytering av framtida medarbetare är det få företag som investerar i strategisk kompetensutveckling.

– Med rätt verktyg, rimliga förväntningar och en större möjlighet att jobba med utveckling av personal skulle det gå lättare att hitta framtida medarbetare, säger Lotta Stern, docent i sociologi.

Lotta Stern och Karl Wennberg, båda vid Ratio, presenterar idag rapporten i sin helhet. Rapporten är framtagen inom projektet Kompetens för tillväxt. Även Elina Fergin, Ratio, och Charlotte Holgersson, KTH, har medverkat i studien.