Sök

Nytt bokkapitel om integration i Skandinavien

Nyheter
Arbetsmarknad, Integration, Migration, Patrick Joyce

Sverige, Danmark och Norge har sedan 2000 haft en betydande invandring. Samtliga tre länder mottog rekordantal asylsökande mellan 2015 och 2016, samtidigt har nyanlända svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Med bakgrund av detta har tidigare Ratioforskaren Patrick Joyce undersökt hur integrationen på arbetsmarknaden och utformningen på integrationspolitiken skiljer sig åt mellan dessa länder. Det här har resulterat i bokkapitlet ”Scandinavia: Refugees at work” i Marthe Hesselmans antologi ”New in Europe – A Vision on Migration”.

En av slutsatserna i Joyces kapitel är att flyktingars integration på arbetsmarknaden är en långsam process. En välfungerande integration skulle kunna ge en betydande ökning av arbetskraften i Skandinavien, därför måste det vara prioriterat att korta ner den tid det tar för flyktingar att få sitt första jobb. Det här gäller särskilt för kvinnliga flyktingar, som ofta går arbetslösa en längre tid än manliga flyktingar.

Hela boken finns att läsa här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578