Sök

Nytt forskningsprojekt om äganderätt

Nyheter
Äganderätt, Ekonomisk historia, Företagandets villkor, Nationalekonomi, Niclas Berggren, Nils Karlson, Statsvetenskap

Ratio startar ett nytt forskningsprojekt med syfte att analysera sambandet mellan äganderätt, företagandets villkor och ekonomisk tillväxt.

Med finansiering från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond startar Ratio det treåriga forskningprojektet ”Äganderätt, företagandets villkor och ekonomisk tillväxt”. Syftet är att genom vetenskaplig forskning med bas främst i nationalekonomi – men även i statsvetenskap, juridik och ekonomisk historia – analysera sambandet mellan äganderätt, företagandets villkor och ekonomisk tillväxt.

Bland de områden som studeras kan nämnas:

  • Hur äganderättens kvalitet och stabilitet påverkar den ekonomiska tillväxten
  • Hur statligt ägande påverkar den ekonomiska tillväxten
  • Hur ägarbeskattningen i Sverige har utvecklats under 1900-talet och vilka ekonomiska effekter den haft
  • De ekonomiska effekterna av föreslagna reformer på ägandets område, särskilt för företag, t.ex. med avseende på röstdifferentierade aktier, kvotering i styrelser och rätt till heltidsanställning
  • Komparativ analys av det svenska och det Europarättsliga äganderättsskyddet och eventuella reformbehov mot bakgrund av mål om företagande och tillväxt
  • Hur äganderätten har utvecklats i Sverige sedan mitten av 1800-talet samt effekterna på den ekonomiska utvecklingen

Utöver forskningen, som främst syftar till att publiceras i vetenskapliga tidskrifter, planeras även några konferenser och mer populärvetenskapliga texter.

Ansvariga för projektet är Nils Karlson och Niclas Berggren.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578