Sök

Nytt forskningsprojekt om finansiella team

Nyheter
Anna Brattström, Entreprenörskap, Företagandets villkor, Företagsekonomi, Karl Wennberg, Linköpings universitet, Ragnar Söderbergs stiftelser

Karl Wennberg (Linköpings universitet) Anna Brattström (Lunds universitet) och Alan Johnson (University of Nordland och Lunds universitet) har beviljats finansiering för projektet En longitudinell studie av entreprenöriella grupper.

Projektet finansieras av Ragnar Söderbergs stiftelse och kommer att pågå under fyra år med start i juli 2016. I samband med projektet anställs Alan Johnson även på Ratio.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578