Sök

Nytt forskningsprojekt om företagens kompetensförsörjning

Nyheter
Företagandets villkor, Henrik Malm Lindberg, Kompetens för tillväxt, Kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv, Ungas etablering

Ratio startar en förstudie till ett forskningsprojekt om företagens kompetensförsörjning. Ett särskilt fokus kommer att ligga på ungas sena inträde på arbetsmarknaden.

Ratio startar en förstudie till ett forskningsprojekt om företagens kompetensförsörjning.

Henrik Lindberg, fil dr och arbetsmarknadsforskare vid Ratio, kommer att leda förstudien. Förstudien genomförs tillsammans med ett flertal förbund inom Svenskt Näringsliv. Den ska ligga till grund för ett större projekt inom samma område som startar våren 2012. Målet är att identifiera och förklara bristerna i företagens kompetensförsörjning och beskriva dess konsekvenser för företag, individ och samhälle samt att beskriva hur lagar, regler och incitamentssystem på området kan bli mer ändamålsenliga.

Frågan om effekter på företagens kompetensförsörjning är i princip helt outforskad. Därmed saknas relevanta beslutsunderlag för politiker och andra beslutsfattare.

Bakgrunden är att det i många sektorer och branscher i Sverige råder en ökande kompetensbrist. Lägg därtill att ungdomar etablerar sig allt senare på arbetsmarknaden. Från 1990-talets början har åldern då en årskull är ute på arbetsmarknaden (då 75 % är etablerade) stigit från 20 till nära 30 år. Mycket talar för att detta har allvarliga konsekvenser för företagens kompetensförsörjning.

De deltagande förbunden är: Almega (Tjänsteföretagen, Tjänsteförbundet, Svenska Teknik- och Designföretagen, IT & Telekomföretagen, Mediaföretagen, Bemanningsföretagen, Vårdföretagen), Byggindustrierna, Grafiska företagens förbund, Industriarbetsgivarna, Maskinentreprenörerna, Plåtslageriernas riksförbund, Skogsindustrierna, Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, Teknikföretagen, Transportgruppen, SHR och VVS-företagen.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578