Sök

Nytt forskningsprojekt om yrkeskvalifikationer

Nyheter
Arbetsmarknad, Europeiska sociala fonden, Kompetensförsörjning, Validering, Yrkesutbildning

Ratio startade 1 oktober ett nytt forskningsprojekt – Yrke, kvalifikation, rörlighet. Projektets syfte är att ur ett svenskt företagsperspektiv bidra till att utveckla branschöverskridande metoder och bedömningskriterier för praktisk yrkeskompetens. Metoder och kriterier av detta slag saknas idag, vilket försvårar kompetensutveckling, omställning, rörlighet och jämställdhet på den svenska arbetsmarknaden.

EU_flagga_EurSocfond_cmyk arial - engelsk

Projektets mål är att bidra till att utvecklade branschöverskridande, nivåbestämda yrkeskvalifikationer kan implementeras och att kompetensförsörjningen inom svenskt näringsliv förbättras.

Projektet finansieras av svenska ESF-rådet och genomförs i samarbete med åtta arbetsgivar- och branschorganisationer: Almega, Elektriska Installatörsorganisationen, Livsmedelsföretagen, Sveriges Byggindustrier, Svensk Handel, Trä- och Möbelföretagen, Visita och VVS Företagen.

Projektet pågår till och med 31 maj 2016.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578