Nytt forskningsprojekt: Regelbördans ekonomiska effekter


Typ: Aktuellt
2010-08-25

Ratio har fått i uppdrag av verket för Tillväxtanalys att genomföra en studie kring regelbördans ekonomiska effekter.

Ratio ska – teoretiskt såväl som empiriskt – analysera regelbördans indirekta effekter på företag och ekonomisk dynamik.
Regelförenkling har varit ett högprioriterat område för regeringen under de senaste åren. Vid sidan om de direkta kostnader som regelefterlevnad och administration medför kan det antas finns ansenliga indirekta effekter av regler.

Projektet leds av Johan Eklund, fil dr i nationalekonomi vid Ratio.

Tharshini Thangalevu har anställts som forskningsassistent i projektet.