Sök

Nyhetsbrev 2 2013 – WWW for Europe

Nyheter
Företagandets villkor, WWWforEurope

Ratio medverkar i forskningsprojektet WWWforEurope. I nyhetsbreven presenteras de senaste forskningsresultaten.

Ladda ner nyhetsbrevet här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578