Sök

Nytt projekt om miljötekniksektorns styrkor och svagheter

Nyheter
Christian Sandström, Företagandets villkor, Jonas Grafström
Ratio genomför 2015 ett mindre projekt, en förstudie, som ska utreda var den svenska miljötekniksektorn är stark samt var det finns svagheter. Studien ska också belysa vilka åtgärder som kan underlätta för svensk miljöteknik att nå marknaden och skapa fler växande företag.
Studien finansieras av Energimyndigheten. Ansvarig forskare är docent Christian Sandström som genomför studien tillsammans med Jonas Grafström, doktorand vid Luleå tekniska universitet.
6203

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578