Nytt projekt om miljötekniksektorns styrkor och svagheter


Typ: Aktuellt
2014-12-11
Ratio genomför 2015 ett mindre projekt, en förstudie, som ska utreda var den svenska miljötekniksektorn är stark samt var det finns svagheter. Studien ska också belysa vilka åtgärder som kan underlätta för svensk miljöteknik att nå marknaden och skapa fler växande företag.
Studien finansieras av Energimyndigheten. Ansvarig forskare är docent Christian Sandström som genomför studien tillsammans med Jonas Grafström, doktorand vid Luleå tekniska universitet.
6203