Nytt projekt om styrning av hälso- och sjukvård


Typ: Aktuellt
2014-03-17

Ratio genomför forskning om sjukvårdssystem med finansiering av Myndigheten för vårdanalys.

Syftet med projektet är att ta fram ett kunskapsunderlag som kan ge vägledning för vilka effekter olika sätt att styra och organisera det svenska hälso- och sjukvårdssystemet kan få. Det ska redovisa motiven bakom och erfarenheterna av strukturreformer i ett antal europeiska länder, samt dra slutsatser för Sveriges del. Länderna som studeras är Norge, Danmark, Storbritannien och Nederländerna.

Hur har politikerna i andra länder resonerat inför stora förändringar och vilka konsekvenser har strukturförändringarna fått för kvalitet och effektivitet?

Projektet leds av ekon dr Mattias Lundbäck i samarbete med Vårdanalys. I projektet, som ska pågå under tre månader, medverkar utöver medarbetare från Vårdanalys även tre andra forskare/länderspecialister.