Nytt Working Paper om EU:s sociala pelare


Typ: Aktuellt
2018-11-26

I sitt nya Working Paper The European Social Pillar: A Threat to Welfare and Prosperity? studerar Nils Karlson, professor, expert på den svenska arbetsmarknadsmodellen och vd för forskningsinstitutet Ratio, och forskningsassistenten Felinda Wennerberg, den sociala pelarens följder för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Författarna menar på att EU:s sociala pelare är problematisk på längre sikt. De uppsatta principerna och rättigheterna kan leda till att makten över Sveriges arbetsmarknads- och välfärdsmodell överförs till europeisk nivå. Det finns starka skäl att tro att ökad centralisering till EU-nivå inom dessa områden kommer att minska preferensnöjdheten, försvaga ansvarsskyldigheten och minska effektiviteten och innovationen. Den sociala pelaren blir därmed ett hot mot välfärd och välstånd i Europa och som en följd skadas EU:s legitimitet.