Nytt Working Paper om varumärken i en digitaliserad tid


Typ: Aktuellt
2019-02-19

Teknologie doktor Vicky Long och professor Bengt Domeij har nyligen publicerat sitt Working Paper ”Trademarks and Appropriability in the Digital Era – Evidences from Swedish Video Games Industry”. I sitt papper diskuterar de vilken roll varumärken kan spela i approprieringsstrategier, särskilt i en digitaliserad tid där många innovationer är lätta att kopiera men svåra att skydda. Denna studie utgår från den svenska videospelsindustrin och kombinerar intervjuer på företagsnivå med statistiska uppgifter om EUIPO-varumärken som inlämnats av videospelsindustrin. I resultatet presenterar de kvantitativa trender om varumärkesöverföring inom videospelsindustrin samt kvalitativa förklaringar för det. Denna studie bidrar både till en mesonivå förklaring av varumärkets roll i approprieringsstrategier och en förståelse för komplexiteten i allmänna approprieringsstrategier i en digitaliserad tid.

Du hittar hela Working Papret här.