Sök

Nytt Working Paper om varumärken i en digitaliserad tid

Nyheter
Appropriability, Bengt Domeij, Digitalization, Innovation, Intellectual Property Rights (IPRs), Vicky Long, Video Games

Teknologie doktor Vicky Long och professor Bengt Domeij har nyligen publicerat sitt Working Paper ”Trademarks and Appropriability in the Digital Era – Evidences from Swedish Video Games Industry”. I sitt papper diskuterar de vilken roll varumärken kan spela i approprieringsstrategier, särskilt i en digitaliserad tid där många innovationer är lätta att kopiera men svåra att skydda. Denna studie utgår från den svenska videospelsindustrin och kombinerar intervjuer på företagsnivå med statistiska uppgifter om EUIPO-varumärken som inlämnats av videospelsindustrin. I resultatet presenterar de kvantitativa trender om varumärkesöverföring inom videospelsindustrin samt kvalitativa förklaringar för det. Denna studie bidrar både till en mesonivå förklaring av varumärkets roll i approprieringsstrategier och en förståelse för komplexiteten i allmänna approprieringsstrategier i en digitaliserad tid.

Du hittar hela Working Papret här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578