OECD:s definition av snabbväxare kritiseras i ny vetenskaplig artikel


Typ: Aktuellt
2013-09-19

OECD:s definition av snabbväxare, s k gaseller, kritiseras för att exkluderar små företag. Länder som har en dynamisk ekonomi – där många jobb skapas i mindre företag – kommer att missgynnas i jämförelser mellan länder, konstaterar författarna.

”Using the Eurostat-OECD definition of high-growth firms: A cautionary note” (Sven-Olov Daunfeldt, HUI/Ratio, Dan Johansson, HUI och Daniel Halvarsson, Ratio) har nu publicerats i Journal of Entrepreneurship and Public Policy.

I artikeln kritiserar författarna Eurostats och OECD:s definition av snabbväxare eftersom den exkluderar små företag.

Forskarna använder företagsdata från Sverige och visar att Eurostat/EECD-definitionen under perioden 2005-2008 skulle exkludera 95 procent av alla företag och 40 procent av alla nya arbeten som skapas i ekonomin.

– Vi argumenterar för att definitionen är speciellt problematisk i länderjämförelser där man ofta är intresserad av att studera om olika institutionella villkor kan förklara skillnader i andelen snabbväxande företag. Skälet till detta är att länder som har en dynamisk ekonomi – där många jobb skapas i mindre företag – kommer att missgynnas i en sådan jämförelse, säger Sven-Olov Daunfeldt.