Om framtidens sjukvårdsorganisation


Typ: Aktuellt
2012-06-11

Välfärdsforskaren Mattias Lundbäck presenterar i Oslo en vetenskaplig uppsats om framtidens sjukvårdsorganisation vid Society for Medical Decisionmakings årliga konferens.

Mattias Lundbäck har analyserat förutsättningarna för ett sammanhållet ekonomiskt ansvar med patienten i centrum, som utgångspunkt för en framtida sjukvårdsorganisation.

Analysen bygger på faktiska sjukvårdskostnader och simuleringar av möjliga utfall i en tänkt organisation med primärvården och patienten i centrum för vårdprocessen.