Sök

Om framtidens sjukvårdsorganisation

Nyheter
Företagandets villkor, Mattias Lundbäck, Nationalekonomi, Sjukvård, välfärdstjänster

Välfärdsforskaren Mattias Lundbäck presenterar i Oslo en vetenskaplig uppsats om framtidens sjukvårdsorganisation vid Society for Medical Decisionmakings årliga konferens.

Mattias Lundbäck har analyserat förutsättningarna för ett sammanhållet ekonomiskt ansvar med patienten i centrum, som utgångspunkt för en framtida sjukvårdsorganisation.

Analysen bygger på faktiska sjukvårdskostnader och simuleringar av möjliga utfall i en tänkt organisation med primärvården och patienten i centrum för vårdprocessen.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578