Sök

Om kunskap och kompetens i en global värld

Nyheter
Företagandets villkor, Greg Butler, Kirsti Lonka, Kreativ förstörelse, Rethinking education, Teknikskiften, Utbildning

Ratio arrangerar en internationell konferens på temat ”Rethinking Education”, den 5 mars 2014.

Utbildningssystemen i alla länder, inklusive Sverige, är satta under stark press. Kunskap och kompetens har blivit allt viktigare för individers, regioners och hela samhällens utveckling.

Ny teknik har ökat kunskapens tillgänglighet och omsättningshastighet radikalt. Samtidigt har många utbildningar fått det allt svårare att leva upp till de krav som ställs på kvalitet, effektivitet och relevans.

Ratio arrangerar en internationell konferens om behovet av att tänka om inom utbildningsområdet, för kunskap och kompetens i en global värld.

Medverkar gör bl a statsrådet Maria Arnholm, Greg Butler, Worldwide Education Leaders Strategy, Microsoft, och Kirsti Lonka, professor i pedagogisk psykologi vid Helsingfors universitet.

Dag: 5 mars 2014
Tid: 08.30-13.00
Plats: Unionen, Olof Palmes gata 17 , Stockholm

Mer information om program och deltagare inom kort.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578