Sök

Bli medlem

Ratio arbetar för att långsiktigt förbättra företagandets villkor i Sverige. Bättre kunskaper på området skapar förutsättningar för bättre beslut. Som medlem i Ratio stöder du forskning med avgörande betydelse för svenskt näringsliv och Sveriges utveckling.

Ratio forskar inom områden som är viktiga för samhällsutveckling och där aktuell forskning saknas eller är otillräcklig.

Som medlem ingår du i ett vetenskapligt sammanhang och har möjlighet att bygga nätverk och skapa kontakter inom akademi och näringsliv. Genom medlemskapet får du bland annat förhandsinbjudningar till särskilt utvalda arrangemang och möjlighet att delta i olika aktiviteter.

Företag och organisationer som betalar serviceavgift får Ratios publikationer och rapporter samt möjlighet att bjuda in Ratios forskare för presentationer, föreläsningar och rådgivning.

Ju fler medlemmar vi får, desto mer relevant forskning kan vi leverera. Därmed kan vi få än mer genomslag inom den akademiska världen liksom hos beslutsfattare i och den allmänna opinionen. Vill du veta mer om Ratios pågående forskning – se Forskning.

Ratio har såväl företag, organisationer och enskilda som medlemmar.

Årsavgiften har följande nivåer:

  • enskilda personer 500 kr
  • företag med upp till 20 anställda 1 000 kr
  • företag med 20 till 100 anställda 2 500 kr
  • företag med 100 till 200 anställda 10 000 kr
  • företag med fler än 200 anställda 20 000 kr
  • organisationer 30 000 kr

För företag och organisationer utgör halva avgiften serviceavgift (momspliktig).

Avgifterna gäller för ett år och faktureras omgående. Välkommen som medlem!

Vid frågor om medlemskap kontakta:

karl.hatt@ratio.se

+4676-019 11 93

Vår integritetspolicy hittar du här.

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578