Forska hos oss

Ratio leder ett antal större forskningsprojekt. Vi samarbetar med ett flertal forskare i Sverige och internationellt. Ratios forskning utgår från en kärna av forskare som ingår i den fasta organisationen. Därutöver har vi en större krets med associerade forskare. I projekten arbetar såväl disputerade forskare som forskningsassistenter. Ratio tar också in forskningsassistenter under sommarmånaderna.

Är du intresserad av att forska hos Ratio, kontakta Henrik Ulfvarson på Henrik.Ulfvarson@ratio.se