Ledning

Johanna Grönbäck, kommunikationschef

Karl Hatt, biträdande kommunikationschef

Christian Sandström, docent och projektansvarig för Unga forskare