Sök

Framtidens sjukvård och omsorg

Svensk vård och omsorg står inför stora utmaningar. I takt med en åldrande befolkning och en teknisk utveckling som gör att fler sjukdomstillstånd effektivt kan behandlas, men även en ökad efterfrågan på service och kvalitativ vård, gör att kostnaderna för vård och omsorg kan förväntas öka i framtiden. Många är redan idag missnöjda med alltifrån tillgänglighet och kvalitet till bristande resurser och svårigheter att rekrytera och behålla kompetens.

Coronapandemin har ytterligare tydliggjort reformbehoven när det gäller brister i beredskap, organisation och uppskjutna behandlingar och operationer. Enligt många väljare är vården och omsorgen den viktigaste framtidsfrågan.

I Ratioakademiens forskningsprojekt “Framtidens sjukvård och omsorg” som pågår 2020-2022 undersöks hur ökad effektivitet, kvalitet och tillgänglighet samt stärkt innovationsförmåga kan uppnås inom vården och omsorgen. I projektet görs internationella jämförelser med hjälp flera index som mäter sjukvårdssystems kvalitet och servicenivå och ett antal fallstudier av vård- och omsorgssystemen i ett antal intressanta länder.

Av särskilt intresse är om och hur breddad finansiering, ändrade organisationsformer och ett större inslag av privata lösningar, såväl ideella som vinstdrivande, kan bida till framtidens sjukvård och omsorg.

Hypotesen är att vård- och omsorgssystem som utmärks av en mångfald av finansiärer och utförare, med stora inslag av valfrihet och spritt ansvar, klarar sig väl så bra i dessa avseenden, och ofta till och med bättre än mer renodlat skattefinansierade och mer centraliserade system.

Projektets resultat redovisas i rapporter och en sammanfattande slutrapport som presenteras på öppna seminarier och konferenser.

Rapportserie

Rapport nr. 1: ”Myten om centralisering. Om sjukvården som ett polycentriskt system.” (Karlson & Lundbäck 2021).
Rapport nr. 2: ”Primärvårdsfokus och vårdförsäkringar – lärdomar från Australien” (Collin, Lundbäck & Karlson 2021).
Rapport nr. 3. ”Nederländernas sjukvårdssystem” (Lundbäck 2021)
Rapport nr. 4. ”Schweiz sjukvårdssystem” (Lundbäck 2021)
Rapport nr. 5. ”Sjukronorsreformen – reformen som formade svensk sjukvård” (Lahtinen, Lundbäck & Karlson 2021).

Seminarier och presentationer

Webbinarium: Reformen som förändrade svensk sjukvård

Webbinarium: Primärvårdsfokus och vårdförsäkringar – lärdomar från Australien

Webbinarium: Myten om centralisering – Framtidens sjukvård

Sammanfattning: Lärdomar från Nederländerna

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578