Sök

Ratios uppdrag

Forskning om arbetsmarknad och lönebildning är särskilt prioriterad. Det är frågor och områden som är av stor betydelse för att åstadkomma flera jobb, växande företag och ökat välstånd i en globaliserad och snabbt föränderlig värld.

Fokus ligger på tvärvetenskaplig forskning om svensk ekonomi och politik med en tydlig internationell koppling. Verksamheten styrs av vetenskapliga kvalitetskrav. Ratio har bred vetenskaplig publicering och starka akademiska nätverk och samarbeten.

Institutet lägger stor vikt vid att göra forskningsresultaten synliga och möjliga att använda som beslutsunderlag eller vid diskussioner om utveckling och framtid. Vi genererar ny kunskap – idéer, perspektiv och resultat – på områden där aktuell forskning saknas eller är otillräcklig. Detta gör vi för att skapa bättre förutsättningar för beslutsfattare att fatta grundade och rationella beslut.

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578