Styrelse

I Ratios styrelse finns personer med stark förankring i det svenska näringslivet som borgar för att Ratios forskning är relevant för Sveriges utveckling.

Marie Rudberg, Administrativ direktör Svenskt Näringsliv, Ordförande
Marie Rudberg, administrativ direktör Svenskt näringsliv, ordförande
Magnus Larsson, vd Expander Business Consulting AB, vice ordförande
Johan Britz, chef för strategisk opinionsbildning, Svenskt Näringsliv
Johan Britz, chef för strategisk opinionsbildning, Svenskt näringsliv
Eva Domanders, vd, Klara
Eva Domanders, vd, Klara
Elina Gobena, KTH
Elina Gobena, doktorand, KTH
David Johnsson, vd, Trä- och möbelföretagen (TMF)
David Johnsson, vd, Trä- och möbelföretagen (TMF)
Nils Karlson, vd och professor, Ratio
Carin Stoeckmann , VD, Byggmästar´n i Skåne
Carin Stoeckmann , VD, Byggmästar´n i Skåne, ordförande, Sveriges byggindustrier