Styrelse 2021/2022

Marie Rudberg, ordförande Ratio, administrativ direktör Svenskt näringsliv

Carin Stoeckmann , VD, Byggmästar´n i Skåne
Carin Stoeckmann, vice ordförande Ratio, vd Byggmästar´n i Skåne, ordförande Sveriges byggindustrier
Eva Domanders, vd, Klara
Eva Domanders, vd Klara Kompetens

Elina Gobena, KTHElina Gobena, doktorand KTH

Beata Hammarskiöld, expert arbetsgivarsamverkan, Svenskt Näringsliv

David Johnsson, vd Trä- och möbelföretagen (TMF)
Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen

Lotta Stern, vd Ratio, inadjungerad