Sök

Styrelse

Marie Rudberg
Ordförande Ratio, administrativ direktör Svenskt näringsliv
Carin Stoeckmann
Vice ordförande Ratio, vd Byggmästar´n i Skåne, ordförande Sveriges byggindustrier
Eva Domanders
Vd Klara Kompetens
Elina Gobena
Doktorand KTH
Beata Hammarskiöld
Expert arbetsgivarsamverkan, Svenskt Näringsliv
David Johnsson
Vd Trä- och möbelföretagen (TMF)
Stefan Koskinen
Förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen
Lotta Stern
Vd Ratio

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578