Unga forskare

En viktig del i Ratios verksamhet handlar om att investera i framtida talanger. Ratios program för unga forskare vänder sig till studenter på avancerad nivå, doktorander och Post Docs som är intresserade av idé- och kunskapsutveckling inom Ratios forskningsområden. 

Programmet Unga forskare innefattar:

  • sommarassistenter
  • forskningsassistenter
  • doktorander
  • praktikanter
  • uppsatshandledning
  • alumniaktiviteter

Dessutom arrangeras konferenser och seminarier med syfte att sprida forskning och utveckla unga talangers intresse för forskning. Det är en arbetsform som givit goda resultat både för de unga akademikerna och för Ratio. Att flera forskningsassistenter blir medförfattare till publikationer visar att arbetet både är konkret och effektivt.

Programmets syfte är att stimulera fler att börja forska inom områden av stor betydelse för Sveriges utveckling. Det ger dessutom doktorander och nyligen disputerade stöd att utveckla sin fortsatta akademiska karriär.

Hos Ratio finns en rad möjligheter att engagera sig i ett akademiskt sammanhang. Vill du delta i seminarier? Läs mer här.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta Christian Sandström, ansvarig för programmet.

I programmet ingår ett nätverk som består av drygt 100 alumner varav 11 har disputerat och 19 doktorerar.