Sommarassistent på Ratio

Inom ramen för programmet Unga Forskare erbjuder Ratio möjligheten till praktik sommaren.

Under sex veckor i perioden juni till augusti får du möjlighet att arbeta tillsammans med seniora forskare i något av Ratios forskningsprojekt. Det är en kreativ och kvalificerad miljö, med stora möjligheter att utvecklas och lära sig mer om forskning. Perioden inleds den 7:e juni, de två veckorna därefter är obligatoriska, avslutningskonferens hålls i slutet av augusti, med obligatorisk närvaro veckan innan. Utöver det är de resterande tre veckorna flexibla och du får marknadsmässig lön för ditt arbete.

Efter en sommar på Ratio har flera assistenter fortsatt att arbeta i något av våra forskningsprojekt. Vissa har återgått till studierna medan andra har fått doktorandanställningar eller påbörjat sin karriär i yrkeslivet. Våra tidigare assistenter har varit en stor tillgång för Ratio och vi ser fram emot att hålla kontakten med dem i många år framöver.

Vi söker dig som är i slutet av din universitetsutbildning, avslutad grundutbildning eller motsvarande, företrädesvis inom nationalekonomi, statsvetenskap eller relaterade ämnen. Du vill lära dig mer om forskning inom Ratios profilområden och överväger kanske att doktorera. Det viktigaste är att du har ett intresse för Ratios forskningsområden, en dokumenterat hög arbetskapacitet och god analytisk förmåga.

 

Skicka följande handlingar till karl.hatt@ratio.se senast den 21:a februari:

OBS ansökan för 2021 är stängd

  • CV
  • Kursutdrag
  • Personligt brev

Vid frågor, tveka inte att kontakta Christian Sandström (christian.sandstrom@ratio.se), ansvarig för programmet Unga forskare på Ratio.


Tidigare sommarassistenter berättar: Vad är det bästa med att arbeta på Ratio? 

”Det var otroligt snäll och stöttande stämning bland handledare, medarbetare och assistenter. En tydlig känsla av att det är högt i tak, att det saker och ting kan vara svåra och ta tid samt att det är ok att göra. Detta tror jag för en modigare och mer motiverad i sitt arbete. Vidare är det roligt att det är en sådan bredd på assistenternas bakgrund och i projektens innehåll och att man på avslutningen får inblick i många olika spännande ämnen.”

 

”Sammanhållningen är mycket god och kolleger, såväl forskare som sommarassistenter, är mycket trevliga och enkla att ha att göra med.”

 

”Överlag tyckte jag mitt projekt passade mig väldigt bra. Jag har definitivt lärt mig mycket om ett ämne som jag kanske i första hand inte skulle välja själv – vilket å andra sidan också är väldigt värdeskapande!”

 

”En stimulerande miljö med många likasinnade – gör det roligt att gå till jobbet!”

”Bra sammanhållning. Därutöver fungerade det riktigt bra med att komma i kontakt med alla forskare vilket utökade insikten i forskningsverksamheten.”

 

”Härliga atmosfär!”

 

”Det är bra och utvecklande att sommarassistenterna ges stor frihet under ansvar och handledning. Den flexibilitet som Ratio erbjuder fungerar också bra eftersom den bidrar till frihetskänslan – men även ansvarskänslan – hos sommarassistenten.”

 

”Inspiration, praktisk insyn i forskningslivet, mycket bra och värdefulla lärdomar.”

 

”Väldigt kul att sommarassistenterna verkligen inkluderas i verksamheten och att Ratio lägger så mycket tid och energi på att vi får en rolig och lärorik sommar.”