Sommarassistent på Ratio

Inom ramen för programmet Unga Forskare erbjuder Ratio möjligheten till praktik sommaren.

Under sex veckor i perioden juni till augusti får du möjlighet att arbeta tillsammans med seniora forskare i något av Ratios forskningsprojekt. Det är en kreativ och kvalificerad miljö, med stora möjligheter att utvecklas och lära sig mer om forskning. Perioden inleds den 8:e juni, de två veckorna därefter är obligatoriska, avslutningskonferens hålls i slutet av augusti, med obligatorisk närvaro veckan innan. Utöver det är de resterande tre veckorna flexibla och du får marknadsmässig lön för ditt arbete.

Efter en sommar på Ratio har flera assistenter fortsatt att arbeta i något av våra forskningsprojekt. Vissa har återgått till studierna medan andra har fått doktorandanställningar eller påbörjat sin karriär i yrkeslivet. Våra tidigare assistenter har varit en stor tillgång för Ratio och vi ser fram emot att hålla kontakten med dem i många år framöver.

Vi söker dig som är i slutet av din universitetsutbildning, avslutad grundutbildning eller motsvarande, företrädesvis inom nationalekonomi, statsvetenskap eller relaterade ämnen. Du vill lära dig mer om forskning inom Ratios profilområden och överväger kanske att doktorera. Det viktigaste är att du har ett intresse för Ratios forskningsområden, en dokumenterat hög arbetskapacitet och god analytisk förmåga.

 

Sommarassistenterna för sommaren 2020 är redan uttagna, men vi hoppas se din ansökan för sommaren 2021.

Skicka följande handlingar till henrik.ulfvarson@ratio.se senast den 23:e februari:

  • CV
  • Kursutdrag
  • Personligt brev

Vid frågor, tveka inte att kontakta Christian Sandström (christian.sandstrom@ratio.se), ansvarig för programmet Unga forskare på Ratio.


Tidigare sommarassistenter berättar

Emil Bustos

Sommaren 2017 arbetade jag för andra gången som sommarassistent på Ratio med att utvärdera statliga företagsstöd. Jag undersökte hur företag som fått stöd utvecklades i jämförelse med liknande företag som inte fått några medel. För att lyckas med detta fick jag tillämpa de ekonometriska metoder jag lärt mig under mina masterstudier vid Paris School of Economics. Tack vare Ratio blev jag övertygad om att forskning är något jag vill fortsätta med. Forskningen erbjuder såväl tekniska som kreativa utmaningar, vilket tilltalar mig.

Jag är tacksam för att ha haft möjligheten att delta i ett riktigt forskningsprojekt. Vidare är jag glad över att få ha arbetat i en stimulerande miljö tillsammans med en inspirerande handledare och andra kollegor. Jag skulle tipsa alla som är intresserade av forskning att söka arbetet som sommarassistent.

Sofia Widengren

Jag jobbade som forskningsassistent under sommaren år 2016. Tillsammans med professor Per-Olof Bjuggren arbetade jag med patenttvister och inom projektet Financing of Innovations. Under sommaren kartlade vi vilka faktorer som ökade risken för att patent skulle bli föremål för patenttvist. Det var ett mycket roligt projekt där jag fick kombinera mina kunskaper inom juridik med statistik och databehandling. Ratio är en väldigt stimulerande och arbetsplats. Under sommaren lärde jag mig inte bara mer om patent och upphovsrätt utan även mycket om forskningsarbetet i stort. Att få en gedigen kunskap i hur man tar fram kvalitativa underlag har varit väldigt givande för mig, även efter min tid på Ratio. En stor fördel med Ratio är att alla forskare och forskningsassistenter arbetar inom så olika områden, vilket gör att man får lära sig lite om mycket. Det är en varm miljö där alla gärna delar med sig av sin kunskap och expertis. Att få arbeta på Ratio är jättebra möjlighet att få insyn i forskningsvärlden. Jag kan varmt rekommendera att söka tjänsten som sommarassistent om man är nyfiken på den akademiska banan. Efter sommaren började jag arbeta som politisk sekreterare i justitieutskottet där jag har haft stor användning av mina kunskaper från Ratio.