Sök

Några ord med Charlotta Stern, vd Ratio

Ratio är en unik forskningsmiljö i Sverige som samlar forskare från flera discipliner för att bedriva forskning som gör skillnad.

Charlotta (Lotta) Stern är sedan den 1 september, 2021, vd för Ratio. Hon är professor i sociologi med inriktning organisation och arbete vid Stockholms universitet, och delar sin tid mellan Ratio och SU. Här berättar hon mer om Ratios verksamhet och syfte. 

Vad gör Ratio? 

–  Ratio är ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut som samlar ett gäng samhällsvetare som har det gemensamt att de är samhällsintresserade och hyser tilltro till att forskning kan bidra till ett bättre samhälle.  

– Vad som gör Ratio till en viktig ingrediens i det svenska forskarsamhället är två saker: Dels bedriver vi forskning som syftar till att utveckla näringslivet. Dels finns en stark tradition av att kommunicera forskning – det gör vi bland annat genom våra öppna seminarier och genom att skriva rapporter på svenska.  

–  Detta gör att Ratios forskning är ett bidrag till svensk utvecklingskraft och därmed till ett blomstrande samhälle. Att Ratio är tvärvetenskapligt innebär att vi genom forskning angriper samhällsproblem på flera olika sätt: forskare på Ratio gör intervjuer, analyserar register, laddar ner data från sociala media eller kodar egna datamaterial för att kunna svara på frågor av relevans för att förstå dagens svenska villkor.  

Ratio lägger fokus på forskning om företagandets villkor. Varför?

– Det finns alldeles för lite forskningsintresse kring företagandets villkor i Sverige, särskilt utifrån andra perspektiv än ekonomiska. Samtidigt är utvecklingen av näringsliv och utvecklingskraften hos företag nyckelfrågor för framtiden. Ska vi klara digitalisering, den gröna omställningen och framtidens välfärdsutmaningar behöver vi den innovationskraft och det experimenterande som ett dynamiskt näringsliv ger. Här bidrar Ratios forskning genom att studera hur villkoren kan förbättras och förändras. 

– Ratio är på så vis ett gott komplement till den viktiga forskning om arbetstagarnas villkor som är mer vanligt förekommande vid andra forskningsinstitutioner. Men med det sagt är det viktigt att poängtera att företagandet ofta, inte minst historiskt, underskattas som bidrag till ett gott samhälle. 

Ratio grundades 2002. Skiljer sig syftet då från nu?

– Ratios syfte står sig: Vi ska bedriva forskning om näringslivets villkor i syfte att göra världen till en bättre plats. Om än fokus och forskningstematiken säkert har förändrats över åren är grundtanken densamma.  

Du har själv en lång universitetskarriär bakom dig, bland annat som stf prefekt på sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. Hur kommer det sig att du även kom till Ratio?

 ­– Det började med att jag en gång blev inbjuden till ett projekt om lönebildning som var alldeles för intressant att tacka nej till. Vid den tiden var jag van vid att mina forskningsdiskussioner fördes i strikt akademiska sammanhang där frågorna inte så direkt handlade om den så kallade verkligheten. På Ratio blev det, för min del, nästan obehagligt hur man även deltog i sammanhang med parter, politiker och andra icke-forskare. Men snart insåg jag att det är oerhört meningsfullt att ha närhet till dialog och samverkan som forskare.  

– Nästan varje gång jag redovisar forskning på ett seminarium får jag nya inblickar i hur parterna och företagen fungerar.  

– Dessutom råkar det ju vara så att Ratio är en fantastisk arbetsplats, med de bästa kollegor man kan önska. Att få leda en så rolig organisation är verkligen ett hedersuppdrag. 

Hur skiljer sig en Ratioforskares vardag från en universitetsforskares?

– Själva forskargärningen är densamma som på vilken institution som helst. Det som gör Ratio unikt och speciellt är kommunikationsdelen. Forskare på Ratio uppmuntras att skriva forskning på svenska, som kommuniceras på öppna seminarium med kommentatorer från både akademi och arbetsmarknad. Det är meningsfullt och viktigt. Det finns också hela tiden en diskussion om relevans, att forskningen inte endast ska bidra till det inomvetenskapliga kunskapsbygget utan också vara relevant för aktörer i samhället som behöver kunskap för att fatta bättre beslut. 

Vilka är dina visioner för Ratio?

– Ratio ska vara den självklara kontakten när det kommer till frågor om företagande och arbetsmarknad. När Ratio grundades år 2002 var visionen att institutet genom att bidra till en mer dynamisk syn på marknader och samhälle, liksom till en reformoptimism, med forskning skulle kunna bidra till ett bättre samhälle för alla. Nils Karlson, som är Ratios grundare och min företrädare på vd-posten, brukar säga att en av de viktigaste förutsättningarna för mänsklig blomstring är att villkoren för att starta, driva och expandera företag är ändamålsenliga. Det håller vi fast vid nu och framöver. 

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578