Sök

Öppna föreläsningar i rättsekonomi

Nyheter
Dennis C. Mueller, Företagandets villkor, Rättsekonomi, Robert Cooter, Stockholms universitet

Den 20-22 september hålls den årliga europeiska konferensen om rättsekonomi på Stockholms universitet. Huvudtalarnas föreläsningar är öppna för kvalificerade jurister i privat och offentlig tjänst.

Konferensens huvudtalare kommer att tala om bolagsrätt och skatter, äganderätt och lagstiftning runt övertagande och sammanslagningar:

Torsdag 20 september, kl 09.50-11.00
On Corporate Law: Regulation in the Dark
Professor Roberta Romano, Univeristy of Yale Law School

Fredag 21 september, kl 11.00-12.00
On Mergers & Acquisitions: What should the State’s Merger Policy be?
Professor Dennis C Mueller, University of Vienna

Fredag 21 september, kl 14.30-15.30
On property rights: Property, Creativity and Innovation
Professor Robert Cooter, University of California.

Föreläsningar hålls i Aula Magna, Stockholms universitet.

Anmälan till karl.axelsson@ratio.se senast 17 september.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578