Passa in viktigare än topp-CV


Typ: Ratio i media
2013-10-21

Passa in viktigare än topp-CV – Tidningen Chef

Tidningen Chef skriver om Ratios forskningsstudie som utreder varför företag har svårt att rekrytera kompetent personal.