Sök

Passa in viktigare än topp-CV

Nyheter
Företagandets villkor, Kompetensförsörjning, Rekrytering

Passa in viktigare än topp-CV – Tidningen Chef

Tidningen Chef skriver om Ratios forskningsstudie som utreder varför företag har svårt att rekrytera kompetent personal.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578